ទន្ត​បណ្ឌិតវិជ្ជាជីវៈនៃមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញម៉ាស្ទ័រឃែរ

វិស័យទន្តសាស្ត្រទទួលបានតំណែងពិសេសនៃការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសង្គម។ ជាលទ្ធផលសង្គមពិតជាផ្តល់វិជ្ជាជីវៈ​​សិទ្ធិមួយចំនួនដែលមិនអាចប្រើបានទៅសមាជិកនៃសាធារណៈ។
នៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសង្គមមួយដែលសមាជិករបស់ខ្លួននឹង​ប្រកាន់ខ្ជាប់បទដ្ឋានសីលធម៌ខ្ពស់នៃការប្រព្រឹត្ដមួយ។ បទដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគោលការណ៍ MCDC សីលធម៌និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។
ការ MCDC កូដគឺមានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការដែលជាកន្សោមនៃការសរសេរកាតព្វកិច្ច​ដែលបានកើតឡើងពី​កិច្ចសន្យារវាងបញ្ជាក់វិជ្ជាជីវៈមេធាវីជាវិជ្ជាជីវៈនិងសង្គមធ្មេញ។ វិជ្ជាធ្មេញទទួលបានតំណែងពិសេសនៃការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសង្គម។ ជាលទ្ធផលសង្គមពិតជាផ្តល់វិជ្ជាជីវៈ​​សិទ្ធិមួយចំនួនដែលមិនអាចប្រើបានទៅសមាជិកនៃសាធារណៈ។

នៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសង្គមមួយដែលសមាជិករបស់ខ្លួននឹង​ប្រកាន់ខ្ជាប់បទដ្ឋានសីលធម៌ខ្ពស់នៃការប្រព្រឹត្ដមួយ។ បទដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគោលការណ៍ MCDC សីលធម៌និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។
ការ MCDC កូដគឺមានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការដែលជាកន្សោមនៃការសរសេរកាតព្វកិច្ច​ដែលបានកើតឡើងពី​កិច្ចសន្យារវាងបញ្ជាក់វិជ្ជាជីវៈមេធាវីជាវិជ្ជាជីវៈនិងសង្គមធ្មេញ។ វិជ្ជាធ្មេញទទួលបានតំណែងពិសេសនៃការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសង្គម។ ជាលទ្ធផលសង្គមពិតជាផ្តល់វិជ្ជាជីវៈ​​សិទ្ធិមួយចំនួនដែលមិនអាចប្រើបានទៅសមាជិកនៃសាធារណៈ។

នៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសង្គមមួយដែលសមាជិករបស់ខ្លួននឹង​ប្រកាន់ខ្ជាប់បទដ្ឋានសីលធម៌ខ្ពស់នៃការប្រព្រឹត្ដមួយ។ បទដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគោលការណ៍ MCDC សីលធម៌និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។
ការ MCDC កូដគឺមានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការដែលជាកន្សោមនៃការសរសេរកាតព្វកិច្ច​ដែលបានកើតឡើងពី​កិច្ចសន្យារវាងបញ្ជាក់វិជ្ជាជីវៈមេធាវីជាវិជ្ជាជីវៈនិងសង្គមធ្មេញ។

វេជ្ជបណ្ឌិត
ទំនក់ទំនង

លេខ 691, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស​ បឹងកេងកង III ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ :
023 993 936 / 016 820 081
អ៊ីម៉ែល : info@mcdc.com.kh
វិបសាយ : www.mcdc.com.kh

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
  • អ្នកចូលទស្សនា00071815
  • កំពុងមើល1
  • ថ្ងៃ​នេះ68
  • ម្សិលមិញ111
  • សប្តាហ៍នេះ502
  • ខែនេះ2405
២០១៤ © រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញម៉ាស្ទ័រឃែរ.
រចនាដោយ CITA
Close X